CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE LA MESS

POLÍTICA DE PRIVADESA

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades personals recollides en aquest formulari seran incorporats en un fitxer que gestiona Cooperativa Transversal amb la finalitat d’informar-vos per via electrònica i en el marc de l’activitat pròpia de la Segona Mostra d’Economia Social i Solidària dels pobles de Castelló. Tot i així, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teues dades a través del correu cooperativatransversal@gmail.com

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE LA MESS

Requisits d’admissió

El nombre de paradetes expositores disponibles és limitat i s’adjudicaran per ordre d’entrada de les respostes al formulari d’inscripció.

A més, l’organització es reserva el dret d’admissió i pot rebutjar aquelles sol·licituds que al seu criteri no s’ajusten a les finalitats de la segona Mostra d’Economia Social i Solidària. La Mostra és un esdeveniment que busca difondre els valors, objectius i pràctiques de l’ESS. És per això necessari garantir que les experiències mostrades en els expositors compleixen els criteris següents:

 • Que tinguen l’activitat orientada a cobrir alguna necessitat humana.
 • Que la seua gestió interna siga democràtica.
 • Que tinguen un compromís social clar i explícit.
 • Que contribuisquen a la construcció d’un mercat social.
 • Que actuen amb vocació de transformació social i consciència de sector.

Responsabilitats de les entitats participants

 • L’organització posa a disposició de les entitats un estand amb una taula, dues cadires i un punt de llum el més prop possible. Vos recomanem que porteu allargadors o altres materials en cas de que els necessiteu.
 • Les entitats expositores han de tenir cura de la vigilància dels seus estands o del seu espai durant les hores de visita, muntatge i desmuntatge.
 • El material que s’utilitze als espais ha de respondre en la mesura del possible a criteris de sostenibilitat i preservació del medi ambient.
 • Per preservar el caràcter i finalitat de la mostra, cal que els productes exposats i a la venda s’ajusten als valors de l’ESS.
 • No es tolerarà cap actitud racista, masclista o discrimantòria per motius de gènere, identitat o orientació sexual.
 • L’organització de la fira no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats d’accidents meteorològics, furts, robatoris o de qualsevol altre tipus, que es pogueren ocasionar sobre els béns tant particulars, com d’entitats i d’organismes que participen a la MESS.
 • Les expositores han de complir amb la Llei de prevenció de riscos laborals, a més de la resta de normatives vigents en matèria de seguretat.
 • Les expositores són responsables dels danys i perjudicis que per acció pròpia, del seu personal o les serves instal·lacions puguen generar a tercers i al mobiliari o qualsevol element de l’espai utilitzat.

Imatge

Les persones que emplenen aquest formulari, accepten la totalitat de les concidions que en ell apareixen així com la gravació d’imatges generals sobre la mostra on hi apareguen i la difusió d’aquestes sense ànim de lucre.